Domates Sos İçerisinde Taze Kekikli Sahanda Yumurta